Demontaż obiektów budowlanych zawierajacych azbest, na terenie całego kraju

Zakaz stosowania azbestu

Poza granicami Polski w latach 80-tych ubiegłego wieku azbest uznany został za najbardziej rozpowszechniony materiał rakotwórczy występujący w środowisku. W Polsce od 1998 roku obowiązuje zakaz produkcji i wykorzystywania wyrobów zawierających azbest. W 2005 roku wprowadzono całkowity zakaz importu, produkcji i obrotu wyrobami zawierającymi azbest na terenie Unii Europejskiej.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu tylko do 31 grudnia 2032r. będzie możliwe korzystanie z wyrobów azbestowych, występujących w użytkowanych obiektach i instalacjach.

Do końca 2032 roku należy usunąć azbest.

 

Masz materiały zawierające azbest? Powinieneś je usunąć do końca 2032 roku. Nie zwlekaj.

Zapraszamy do współpracy

fb mail