Demontaż obiektów budowlanych zawierajacych azbest, na terenie całego kraju

Jak wygląda unieszkodliwianie azbestu

Usunięte materiały zawierające azbest muszą być odpowiednio zapakowane, aby mogły zostać przekazane na składowisko odpadów celem unieszkodliwienia. W zależności od rodzaju i wielkości odpadów do ich zapakowania stosuje się palety, folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2mm oraz big bagi.


Na palety układa się między innymi płyty azbestowo-cementowe faliste oraz rury azbestowo-cementowe. Następnie odpady owija się czarną folią polietylenową i oznacza etykietą „Uwaga, zawiera azbest”.
Do big bagów układa się płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”, otulinę azbestową z rur, bądź sznury azbestowe i tkaniny azbestowe. Te również są znakowane etykietami „Uwaga, zawiera azbest”.


Firma, która posiada uprawnienia do przewozu odpadów niebezpiecznych, transportuje odpady azbestowe na specjalistyczne składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne. Na składowiskach wyznacza się kwatery o powierzchni nie większej niż 2500m2. Szczelnie zapakowane odpady azbestowe umieszcza się w kwaterze i pokrywa warstwą ziemi, na której układa się kolejne odpady.

Zapraszamy do współpracy

fb mail