Demontaż obiektów budowlanych zawierajacych azbest, na terenie całego kraju

Rury zsypowe na śmieci

Płyty azbestowo-cementowe wykorzystywano do budowy zsypów na śmieci. Aktualnie obecność zsypów w budynkach to co raz rzadszy widok. Zsypy na śmieci stały się niepraktyczne, ponieważ nie sprzyjają segragacji odpadów.

Zapraszamy do współpracy

fb mail