Demontaż obiektów budowlanych zawierajacych azbest, na terenie całego kraju

Izolacje termiczne w postaci sznurów azbestowych

Termoizolacyjne sznury azbestowe wykorzystywano w instalacjach i urządzeniach o wysokich temperaturach pracy (300°C - 500°C).

Sznury azbestowe stosowano między innymi w zraszalnikach oraz urządzeniach grzewczych.

Zapraszamy do współpracy

fb mail