Demontaż obiektów budowlanych zawierajacych azbest, na terenie całego kraju

Pozostałe materiały zawierające azbest

AZBESTOWE TKANINY  OGNIOCHRONNE

Azbest znalazł także zastosowanie w produkcji koców gaśniczych i tkanin ognioochronnych. Odzież ognioodporna, w której skład wchodziły włókna azbestu, były przeznaczone dla osób pracujących w zagrożeniu na wpływ wysokich temperatur. Ponadto produkowano termoizolacyjne materiały azbestowe w celu izolacji kotłów i innych urządzeń oraz maszyn, funkcjonujących w bardzo wysokich temperaturach.

 

KANAŁY WENTYLACYJNE

Płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane (karo) używano także do obudowy kanałów wentylacyjnych.

 

POWIERZCHNIA DRÓG UTWARDZONA AZBESTEM

Materiały azbestowe stanowiące odpad powstały w czasie produkcji azbestu używano w celu utwardzenia dróg. 

Zapraszamy do współpracy

fb mail