Demontaż obiektów budowlanych zawierajacych azbest, na terenie całego kraju

Dlaczego azbest jest tak niebezpieczny

Szkodliwość azbestu zależy od wielkości włókien azbestowych - im większe włókna tym mniejsze zagrożenie dla organizmu. 

Najbardziej szkodliwe i niebezpieczne są cienkie włókna azbestu, które z łatwością przenikają do układu oddechowego, wbijając się do płuc i pozostając tam, co może być przyczyną nowotworu czy pylicy azbestowej.
 

Włókna azbestowe przedostają się do środowiska podczas kruszenia, łamania czy innej obróbki wyrobów azbestowych. W ten sposób mogą trafić do płuc wraz z wdychanym powietrzem. W związku z powyższym niewłaściwie wykonywane usuwanie azbestu może skutkować problemami zdrowotnymi, w tym ryzykiem powstania nowotworu płuc, opłucnej, otrzewnej lub pylicy azbestowej. Badania prowadzone w 1910 roku przez francuskich naukowców dowiodły szkodliwości azbestu. Nowotwór płuc został stwierdzony chorobą zawodową osób pracujących w kontakcie z azbestem.
 

Ze względu na niebezpieczny wpływ włókien azbestu na zdrowie i życie, usuwanie azbestu powinna wykonywać wyłącznie uprawniona i doświadczona firma, której pracownicy są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt i odzież ochronną m.in. maskę ochronnę, specjalistyczny kombinezon, okulary ochronne, rękawice.

Ze względu na niebezpieczny wpływ włókien azbestu na zdrowie i życie, usuwanie azbestu powinna wykonywać wyłącznie uprawniona i doświadczona firma, której pracownicy są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt i odzież ochronną.

Zapraszamy do współpracy

fb mail